Bror Beckman (1866−1929)

Visa för en röst vid Pianoforte

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1887
  • Verktyp: Röst och piano
  • Dedikation: Till Fröken Elsa Lidström
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Julius Bagge, J.B. 138

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Visa: Enkelt. I folkton f-moll 3/4, 25 takter, Fortare 2/4, 4 takter, totalt 29 takter


Libretto/text

Visa.

Gossen uppå taket satt i det strida regnet,
Fick han se hvar flickan gick i den gröna ängen.

Ängen var grön, flickan var skön, gossen var full af falskhet.

Se'n han sade: flicka kom, trohet skall du finna!
Aldrig skall jag svika dig, om du blir min qvinna.

Sviker jag dig, straffe Gud mig på min sista timma.