• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 7 min
  • Detaljerad speltid: 6'30'' enligt blyertsanteckning på försättsbladet i SMTB:s exemplar

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Musik för Piano af Svenska Tonsättare", Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, s. 50-54. Musik- och teaterbibliotekets exemplar har ett särskilt präntat försättsblad: "Till Hans Majestät Konung OSCAR II i djupaste underdånighet från förläggaren"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Studie. Étude: Andantino (Tempo di Sarabande) d-moll 3/4, /:8 takter:/24 takter, Allegro (Tempo di Bourrée) G-dur alla breve, 1 takt, /:17 takter:/35 takter:/, Tempo I d-moll, 44 takter, totalt 129 takter