Alfred Berg (1857−1929)

Aftonen ("Betrakta, betrakta, han sjunker, den flyende dag")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: C. D. af Wirsen [sic; avser Wirsén]
  • Dedikation: "Till Lunds Studentsångförening" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 57, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 995 ("Utgifven af Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande i dess kvartetthäfte för år 1899")

Beskrivning av verket

Moderato Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Betrakta, betrakta, han sjunker,
den flyende dag 


Mediafiler

Edition Levande musikarv