Alfred Berg (1857−1929)

Begrafningsmotett [Begravningsmotett] ("Människan af kvinna född")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tidigast 1897 (Biskop Wilhelm Flensburg avled 31 oktober 1897)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: "Den hel. skrift." (enligt nottrycket; Jobs bok i Gamla Testamentet)
  • Dedikation: "Till Biskop W. Flensburgs minne" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Soloröst: Bariton [sic]
Kör: T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 56, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 995 ("Utgifven af Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande i dess kvartetthäfte för år 1899")

Beskrivning av verket

Grave - Largo a-moll - A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Människan af kvinna född
lefver [sic] en liten tid