• Tillkomstår: Tillkomstår okänt.
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding
  • Dedikation: Tillägnad Set. Pérs
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget, Stockholm [1920]

Beskrivning av verket

Lento ständigt modulerande, slutar i f-moll 4/4 55 takter


Verkkommentar

Enligt ett registerkort i Musik- och teaterbiblioteket gjorde Berg även en orkesterversion av sången.