Natanael Berg (1879−1957)

Symfoni nr 3, Makter

Skriv ut

1. Mannen (Selbst ist der Mann)
2. Kvinnan (Das Weib)

  • Tillkomstår: Sats 1 färdig 1917, kompletterad med sats 2 1939
  • Verktyp: Symfoni
  • Dedikation: Sats 2, Kvinnan, "Till min Elsie"
  • Uruppförande: Sats 1, då en symfonisk dikt med titeln Selbst ist der Mann, uruppförd 24 januari 1918. Hela symfonin uruppf 9 december 1942 med Stockholms Konsertförenings orkester och Carl Garaguly, dirigent.
  • Speltid: 24 min

Instrumentering (besättning)

3*.2*.3*.2*. / 4.3.3.1 / timp, perc, hp / str
picc, cor angl, bass clar, dbn
perc: triangel, tamb, becken, tamb. rul, gr. cassa, piatti, campane, gonggong

Exempel på tryckta utgåvor

Partitur och stämmor finns att köpa/hyra på Stim/Svensk musik.

Notmaterial/stämmor återfinns

Endast partitur på Musik-och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur i autograf i Natanael Bergs deposition, vol I Symfoniska verk: nr 7

Beskrivning av verket

1. Mannen (Selbst ist der Mann): Prestissimo varierande tonart slutar i g-moll 6/8
2. Kvinnan (Das Weib): Andante varierande tonart slutar i Ess-dur 6/8

Länkar

Notexempel (de första 7 sidorna ur sats 1) finns på Stim/Svensk musik: http://www.mic.se/avd/mic/prod/micpdf.nsf/dl/12607f1.pdf/$file/12607f1.pdf