Natanael Berg (1879−1957)

Symfoni nr 4, Pezzo sinfonico

Skriv ut

1. Drömmeri
2. Älfvalek
3. Romans
4. Livsyra
alt.
1. A Riverie
2. Fairy Frolics
3. Romance
4. Delirium of Life

  • Tillkomstår: 1918
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 20 mars 1919
  • Speltid: 23 min

Instrumentering (besättning)

2*.3*.2.2 / 4.2.3.1 / timp, perc, hp / str
picc, cor angl
perc: piatti, triangel, tamb., tamb. rul., gr cassa

Exempel på tryckta utgåvor

Partitur utg. av Svensk Musik, Stockholm 1968. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: 2009/1213 (Onlinekatalogen)

Notmaterial/stämmor återfinns

Endast partitur på Musik-och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur i autograf i Natanael Bergs deposition, vol I Symfoniska verk: nr 8

Beskrivning av verket

1. Drömmeri: Andantino, sempre dolce varierande tonart slutar i Fiss-dur 6/8
2. Älfvalek: varierande tonart slutar i Dess-dur
3. Romans: varierande tonart slutar i f-moll
4. Livsyra: varierande tonart slutar i D-dur
alt.
1. A Riverie
2. Fairy Frolics
3. Romance
4. Delirium of Life

Länkar

Notexempel (de första 10 sidorna ur sats 1) finns på Stim/Svensk musik:
http://www.mic.se/avd/mic/prod/micpdf.nsf/dl/12609f1.pdf/$file/12609f1.pdf