Natanael Berg (1879−1957)

Judith, opera i fem akter

Skriv ut

Akt 1
Mellanspel
Akt 2
Akt 3
Akt 4
Mellanspel
Akt 5

  • Tillkomstår: 1935
  • Verktyp: Opera, helafton
  • Textförfattare: Natanael Berg efter Friedrich Hebbels tragedi, 1840
  • Uruppförande: 22 februari 1936 på Kungliga Operan, Stockholm. Brita Hertzberg (Judith), Nils Grevillius dirigent.
  • Speltid: Ca. 120-180 min

Instrumentering (besättning)

3*.3*.3*.3. / 4.2.3.1 / baryton / timp, perc, hp, cel / str
picc, cor angl, bass clar, dbn

Soloröster/kör

Soloröster: 2 sopraner (Judith, Mirza), 5 tenorer (Ephraim, en drabant, sändebud fr Mesopotamien, en hövitsman, en tjänare), 8 barytoner (Holofernes, Achior, Assad, Samaja, sändebud fr Libyen, tre hövitsmän), 6 basar (Daniel, överstepräst, den äldste, en krigare, sändebud fr Nebukanessar, en hövitsman)
Damkör, S.S.A.A.
Manskör, T.T.B.B. (folket, de äldste)
Blandad kör, S.S.A.T.T.B. (folket)

Exempel på tryckta utgåvor

Klaverutdrag finns på Musik- och teaterbiblioteket, signum 2008/1220 (Onlinekatalogen)

Librettot, K. L. Svensson, Karlskrona 1954, finns på Musik- och teaterbiblioteket, signum D 627:1 (Onlinekatalogen)

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur och stämmor kan köpas/hyras av Stim/Svensk musik

Beskrivning av verket

Akt 1
I Holofernes läger utanför staden Bethulen, biblisk tid.
Holofernes, Översteprästen, drabanten, en krigare, sändebudet, sändebudet från Mesopotamien, Achior

Mellanspel

Akt 2
I Judiths gemak.
Judith, Mirza, Ephraim

Akt 3
Öppen plats i Bethulien.
Den äldste, Assad, Daniel, folket, Samaja, Judith, Achior, Mirza

Mellanspel

Akt 4
Första tablån. I Holofernes tält.
Tre hövitsmän, Holofernes, Judith, Mirza, Ephraim, tjänaren
Andra tablån. I Holofernes tält.
Mirza, Judith

Akt 5
Öppen plats i Bethulien.
Folket, Mirza, vakten, Judith, Achior, de äldste, Ephraim

Länkar

Notexempel (första 10 sidorna) finns på Stim/Svensk musik: http://www.mic.se/avd/mic/prod/micpdf.nsf/dl/12604f1a.pdf/$file/12604f1a.pdf


Libretto/text

Offer! (Holofernes)

Åt vilken gud? .... (Översteprästen)