Franz Berwald (1796−1868)

Romance (ur Musikalisk Journal nr 1) [Jag minnes Dig]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Musikalisk Journal nr 1 trycktes 1818
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Friedrich von Matthisson (1761-1831)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16.
Bärenreiter, BA 4916

Litteraturhänvisning

Se vidare Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sångtexten är troligen baserad på von Matthissons 'Andenken' [skriven 1792-93, publicerad 1802]


Libretto/text

Jag minnes Dig, när näktergalen med sorglig röst,
genljuder qvalen uti mitt bröst.