Franz Berwald (1796−1868)

Aftonrodnan (ur Musikalisk Journal nr 3)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Musikalisk Journal nr 3 trycktes 1819
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Georg Ingelgren (1782-1813)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16.
Bärenreiter, BA 4916

Litteraturhänvisning

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916

Beskrivning av verket

Andante F-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Re'n solen sunkit bakom bergen, men aftonrodnan flammar der

2. Det längtansfulla hjertat trånar till aningens fördolda land