Franz Berwald (1796−1868)

Konung Carl XII:s seger vid Narva [Konung Karl XII:s seger vid Narva]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1845? (enligt Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2. Bärenreiter, BA 4922)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Henrik Wilhelm Bredberg (1819-1877)
  • Uruppförande: 11 november 1845, Storkyrkan, Stockholm. Unison sång av fyra tenorer: operasångarna Olof Strandberg och Carl Albert Hoffmann samt två amatörer.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

[Unison tenorkvartett]

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2.
Bärenreiter, BA 4922

Litteraturhänvisning

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2. Bärenreiter, BA 4922

Beskrivning av verket

Maestoso Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Stycket var troligen ursprungligen skrivet för röst/-er och orkester, men endast versionen för röst och piano finns bevarad.

Berwald använde musiken detta stycke i såväl Ein ländliches Verlobungsfest in Schweden. Operette in einem Akt (En lantlig bröllopsfest) som Estrella de Soria.


Libretto/text

1. Czarens [sic] här kring Narva låg, som kring offret draken lurar.

2. Framåt med guds hjelp! så båld ljungar han med sina hjeltar.

3. Bryggan störtar. Strömmen der porlande sitt byte sväljer.