Franz Berwald (1796−1868)

Drottningen av Golconda

Skriv ut
  • Tillkomstår: Partituret existerade 1864, men själva tillkomståret är osäkert (enligt Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 18. Bärenreiter, BA 4918)
  • Verktyp: Opera, helafton
  • Textförfattare: Franz Berwald (med assistans av Ludvig Josephson)
  • Uruppförande: Sceniskt uruppförande 3 april 1968 [på dagen 100 år efter Berwalds bortgång], Operahuset, Stockholm. (Tidigare konsertanta framföranden i Göteborg 1933 och Sveriges Radio 1957 och 1963.) Dirigent: Stig Westerberg. Solister: Elisabeth Söderström (Aline), Birgit Nordin (Zelie), Erik Saedén (Saint Phar), Rolf Jupither (Sadomar), Sven-Olof Eliasson (Nadir), Carl-Axel Hallgren (Abdala), Sven Erik Vikström (Kaleb), Paul Höglund (Osmin)
  • Speltid: Ca. 90-120 min
  • Detaljerad speltid: 105 minuter enligt liveinspelning från 1958, sändes i P2 den 20 juni 2009 (Medverkande: Carrie Nilsson, Marianne Öhrn, Ingvar Wixell, Erik Sundquist, Uno Ebrelius, Sven-Erik Jacobsson, Radiokören, Kungliga Filharmonikerna, dirigent: Tor Mann)
    Ca 2,5 tim inkl pauser enligt Kungliga Operans programblad för föreställningen 1968

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, hp, org / str
(picc)

Soloröster/kör

Aline [Queen of Golconda], sopran
Zélie [Lady-in-waiting and confidant of the Queen], sopran
Saint Phar [French envoy], baryton
Sadomar [Prime Minister], baryton
Nadir [Commander of the Royal Lifeguard], tenor
Abdala [Master of the Royal Household], baryton
Kaleb [Head of the Security Police], tenor
Osmin [President of the High Court], baryton

Ladies-in-waiting and servants of the Queen, Soldiers, People of Golconda, Bayaderes, St. Phar's retinue, etc.


2 sopraner (Aline, Zélie), 2 tenorer (Nadir, Kaleb), 4 barytoner (Saint Phar, Sadomar, Abdala, Osmin)
Damkör (S.A.), Manskör (T.T.B.B.), Blandad kör (S.A.T.B.)
Dansare m fl

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 18. Bärenreiter, BA 4918

Litteraturhänvisning

Se Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 18. Bärenreiter, BA 4918

Beskrivning av verket

Ouverture: Allegro assai a-moll 4/4 (C)

Akt I
Theatern föreställer ett Rum i Drottningens slott utsmyckadt med indisk prakt.

Scen 1: Drottningen omgifven af åtta unga hofdamer hvilka äro sysselsatta med att fullända hennes toilett. En liten skara Bayaderer, hållande små harpor i händerna bilda dansande grupper. Aline, Åtta hofdamer, Bayaderer
Scen 2: Aline
Scen 3: Aline, Zélie
Scen 4: De förre, Abdala
Scen 5: De förre, Nadir
Scen 6: Zélie, Nadir
Scen 7: Sadomar
Scen 8: Sadomar, Osmin jemte en skara underlydande tjenstemän kläddare i domare drägt. [sic]
Scen 9: De förre, Kaleb jemte en underlydande tjenstemeän klädda i fantasidrägter.
Scen 10: Osmin, Kaleb, Manskör
Scen 11: De förre, Sadomar
Scen 12: De förre, Saint Phar, jemte lysande Suit, införes af Nadir och Ardala. Dansande Bayaderer blomsterströ hans väg.
Marcia: Allegro risoluto C-dur 4/4 (C)
Scen 13: De förre. Aline (beslöjad), Zélie, Hofdamer och Pager. (Saint Phar träder fram till Aline och lemnar sitt sändebref; hon som genast i Ambassadören igenkänner Saint Phar spritter förvånad till och drar sig ett par steg åt sidan - allmän förvåning).


Akt II
Theatern föreställer en pitoresk [sic] fransk By-trakt. I bakgrunden slingrar Garonner-flodens imitation sig imellan klippor och berg; ett kapell synes på en höjd belägit. Framtill på ena sidan af theatern en häck af rosor, jasminer etc.; på den andra, ett mossbetäckt stycke af en klippa hvilken har en hemlig dörr.

Scen 1: Folk af hofvet, alla klädda som herdar och herdinnor komma glättigt in.
Scen 2: De förre, Nadir
Scen 3: De förre, Zélie
Scen 4: De förre, Aline
Scen 5: Sadomar, Kaleb, Osmin jemte 2ne till herdar förklädda tjenare. (De komma insmygande igenom den hemliga dörren i klippan.)
Scen 6: Kaleb, gömd, Zélie, åtföljd av 2ne gossar som bära en med blommor smyckad stol.
Scen 7: Saint Phar. Chör som höres ifrån Kapellet.
Scen 8: Saint Phar, Zélie, bärande en blomsterkorg. Henne åtfölja fyra unga flickor, alla bärande frukter och blommor, och en liten vagn (dragen af en Boricka eller Ponnihäst) hvilken är fullastad med blomster och köres af en liten bondgosse.
Scen 9: Saint Phar, Aline (klädd i provencalsk landtdrägt synes från höjden i bakgrunden)
Scen 10: Saint Phar, Aline, Zélie. Bröllopståget: Ett Brudpar, En skara Landtfolk af båda könen, Handverkare som bär prålande emblemer af sina yrken, Några Gyckelmakare jemte spelmän öppna processionen, hvilken kommer från theaters Bakgrund. Imellan de olika grupperna dansa herdar och herdinnor, bondgossar och bondflickor, klädda i provencalska landtdrägter. Brudparet föres af Aline. När alla framkommit och hunnit placera sig inträder Chören med Bröllopsskänker, dock i små efter hvarann följande partier. Alla till Chören och Baletten icke hörande personer lägra sig i grupper samt leka och pokalera.
[Instrumentalt] Poco Allegro e Maestoso G-dur 3/4
Dans af Herdinnor och Provencalskor hvilka med Blomsterguirlander omslingra Saint Phar och slutligen draga honom på stolen i Jasminhäcken; bruden framräcker en gyllne pokal med vin; pokalen framhålles förut till Drottningen hvilken tömmer i hemlighet en liten flaska sömndryck deri.
Balett: Larghetto F-dur 6/8
Folk-Dans: Allegro vivace a-moll - A-dur 2/4
(Under Alines Coupletter fortgår dansen i form af graciösa grupperingar hvilka dock endast utföres af fruntimmer.)
Scen 11: De förre, Nadir
Scen 12: De förre, Nadir (Saint Phar bäres bort på den stol där han har insomnat; hela personalen samlas omkring Aline.)
Scen 13: De förre, Nadir, Abdala och en skara beväpnade


Akt III
Theatern föreställer en stor sal i slottet hvilken i Bakgrunden har en pelargång; uti densamma patrullera några af Sadomars anhang, hvilkas olika kostymer vittna om en tillsammanraffsad folksliga. [sic]

Scen 1: Aline, Zélie, Nadir, Ardala komma bestörta in.
Scen 2: Aline, Zélie, Sadomar
Scen 3: Kaleb, Sadomar, Osmin
Scen 4: Saint Phar
Scen 5: Saint Phar, Kaleb, Sadomar, Osmin
Scen 6: Saint Phar, Kaleb
Scen 7: De förre, Zélie
Scen 8: Aline, Zélie. Vapengny och kanonskott höres.
Scen 9: De förre, Saint Phar, åtföljd af några officerare, hvilka på ett tecken af Saint Phar återvända. Vakten i Pelargången tager till flygten vid Saint Phars ankomst.
Scen 10: Theatern föreställer Golcondas hamn der franska flottan synes; franska soldater, folk och dansande Bayaderer bilda en brokig grupp.
Scen 11: Aline, Zélie, Saint Phar, Nadir, Ardala, Hoffolk, Pager


Verkkommentar

Verket är baserat på handlingen i tonsättaren H. M. Bertons och librettisterna J. B. C. Vials och E. G. F. de Favières opera "Aline, Reine de Golconde" (1803). Detta verk framfördes flera gånger på svenska i Stockholm mellan 1812 och 1835.


Libretto/text

Akt I

1. Kör: O Drottning lifvets glada vår (Åtta hofdamer)

2. Recitativ: De ana ej den sorg (Aline)
Aria: Du som våra öden styr (Aline)
Recitativ: Min Drottning! Hvad ser jag? (Zélie, Aline)
Recitativ: På redden syns (Abdala, Aline)
Recitativ: Min ädla Drottning! (Nadir)

3. Kvartett: Sälla stund! (Aline, Zélie, Nadir, Abdala)

4. Duett: Jag ber gehör mig lemna! (Nadir, Zélie)

5. Aria: Snart stolta Drottning! (Sadomar)

6. Soli och kör: Som Du ser är jag här (Osmin, Kaleb, Sadomar, Tjenstemän)
Recitativ: Jag gillar, trogne vänner (Sadomar, Kaleb, Osmin)

7. Soli och kör: Med rättvis harm (Kaleb, Sadomar, Osmin, Manskör)

8. Marcia [instrumental]
Recitativ: Golcondas ädla folk! (Saint Phar, Sadomar)

9. Oktett: Min sändning tycks (Saint Phar, Aline, Zélie, Nadir, Kaleb, Sadomar, Abdala, Osmin)
Recitativ: Det sändebref som i Din hand (Saint Phar, Abdala, Aline)

10. Soli och kör: Nu rätta stunden kommen synes oss (Kaleb, Sadomar, Osmin, De sammansvurne)

 

Akt II

11. Kör: Till fröjd och glädje mötas vi (Herdar, Herdinnor)

12. Aria: Låt glädjen nu skalla (Nadir)
Recitativ: Hur bländande, hur präktigt (Zélie, Nadir) 

13. Duett och kör: Om en qvinna får ett infall (Zélie, Nadir, Folk)
Recitativ: Fort bort, god vänner! (Aline)
13 1/2. Aria: O ljufva stund (Aline)

14. Terzett: Sakta följen mig (Sadomar, Kaleb, Osmin)

15. Duett: Sätt stolen här (Zélie, Kaleb)

16. Aria: Ha, hvad är det!? (Saint Phar)

17. Kör: Himmel hör vår fromma bön (Folk)
Recitativ: Jag känner denna sång! (Saint Phar)

18. Duett: God dag. Ni unga herre där (Zélie, Saint Phar)
Recitativ: Hvilka ljud! (Saint Phar, Aline) 

19.  Duett: O himmel, säg! (Saint Phar, Aline)
Recitativ: Hvad är det? Hon är ej här! (Saint Phar) 

20. Bröllopståget [instrumentalt]
Recitativ: Ha! där är hon (Saint Phar)

21. Kör: Fröjd och lycka vi Er unga önska! (Folk)

22. Balett [instrumental]

23. Folkdans [instrumental]

24. Aria: Den fest vi fira (Aline)
Recitativ: Min ädla Drottning (Nadir, Aline)
Aria (forts): Ej glömmen vackra tärnor små (Aline)
Recitativ: Förräderiet har (Nadir, Aline)

25. Kvartett och kör: Hvilken djerfhet uppror göra (Aline, Zélie, Nadir, Abdala, Folk)

 

Akt III

26. Kvartett: Grymma öde utan like! (Zélie, Aline, Nadir, Abdala)
Recitativ: Hvad lyckligt infall (Zélie)
Recitativ: Din stund är kommen! (Sadomar, Aline, Zélie)

27. Terzett: Re'n samlas fjerran från (Osmin, Kaleb, Sadomar)

28. Recitativ och cavatina: Det finns ej tvifvel mer! (Saint Phar)

29. Kvartett: Vänligt nalkas vi Dig (Kaleb, Saint Phar, Sadomar, Osmin)

30. Duett: Jag försöka vill (Kaleb, Saint Phar)
Terzett: Ack hvilken lycklig stund (Zélie, Kaleb, Saint Phar)

31. Aria: Min plan förträffligt lyckats har (Zélie)
Recitativ: Säg, hvad betyder detta vapengny? (Aline, Zélie)
Recitativ: Jag stolt och lycklig känner mig (Saint Phar, Aline)

32. Duett: Snart förflutit fyra år (Saint Phar, Aline)

33. Kör: Himlen har hört vår bön (Folk)
Recitativ: Den storm som nyss mitt rike (Aline) 

34. Finale: dig jag gifver hand och hjerta (Aline, Zélie, Nadir, Abdala, Hoffolk, Pager)