• Tillkomstår: 1843
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: Stora börssalen, Stockholm 6 februari 1843.
  • Speltid: 3 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Faksimiltryck av Berwalds autograf tryckt hos Tryckeribolaget Ivar Haeggström, Stockholm 1968

Notmaterial/stämmor återfinns

  • Autografen återfinns: Kungliga Biblioteket

Beskrivning av verket

Maestoso D-dur 3/4 110 takter


Verkkommentar

Stycket är identiskt med Polonaise ur Estrella di Soria, men är förlängt med två takter på slutet. På titelsidan i autografen finns följande text:
Stor Polonoise / componerad / på begäran för den Fête, som / Stockholms Magistrat och Borgerskap / till firande af / Hans Majestät / Konung Carl den XIV Johans / 25 te Regeringsår / å stora Börssalen underdånigast gifvit den 6 Februari 1843 / af / Franz Berwald