Franz Berwald (1796−1868)

Marsch, Hymn och Jubelsång upförda [sic] vid Expositionens Invigningsfest den 15 Juni 1866 [klaverutdrag]

Skriv ut

[1.] Marsch [instrumental]
[2.] Hymn
[3.] Jubel-Chor

  • Tillkomstår: Tillkomstår troligen 1866
  • Verktyp: Manskör och instrument
  • Textförfattare: Orden af O**** (enligt nottrycket; avser prins Oscar Fredrik, sedermera kung Oscar II)
  • Dedikation: "H.M. Konung Carl XV underdånigast tillegnad" (enligt nottrycket)
  • Uruppförande: 15 juni 1866 vid invigningen av 1866 års allmänna industriutställning i Stockholm ("Stockholmsutställningen 1866")
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, A-m L. 918

Beskrivning av verket

[1.] Marsch [instrumental]: Allegretto moderto e maestoso C-dur 4/4 (C)
[2.] Hymn: Andante maestoso Ess-dur 4/4 (C)
[3.] Jubel-Chor: Allegro maestoso B-dur 3/4


Libretto/text

[2.] Hymn:
Hell dig du sköna högtidsdag.
Du fridens löftesrika tolk!
Hell dig fostralag
Emellan Nordens Folk!

[3.] Jubel-Chor:
Stäm upp med fröjd, stäm upp med fröjd,
En jubelsång från dal till höjd!