Franz Berwald (1796−1868)

Musik till industriexpositionens invigningsfest den 15 juni 1866

Skriv ut

1. March
2. Chor, Hymn
3. Jubel-Chor

  • Tillkomstår: 1866
  • Verktyp: Manskör och orkester
  • Textförfattare: Prins Oscar Fredrik
  • Dedikation: H.M. Konung Carl XV underd. tillegnad
  • Uruppförande: 15 juni 1866, Kungsträdgården, Stockholm. Kör, bestående av över 600 sångare, och 5 blåsorkestrar från Stockholms regementen under ledning av tonsättaren samt som assisterande dirigenter Johan Peter Cronhamn och August Söderman
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

3*.0.5.0 / 4.4.6.2 / 4 corn, 2 flicorni contralti, bombardone / tamburo
(picc)

Soloröster/kör

Manskör, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Bärenreiter, Kassel 2010, volym 22.2 ur Franz Berwald Sämtliche Werke

  • Autografen återfinns: Kungliga Biblioteket

Beskrivning av verket

1. March: Allegro moderato e maestoso Ess-dur 4/4
2. Chor, Hymn: Andante maestoso Ess-dur 4/4
3. Jubel-Chor: Allegro maestoso B-dur 3/4