Franz Berwald (1796−1868)

Romance ("Jag minnes Dig") ur Solosånger med pianoackompanjemang / Sologesänge mit Klavierbegleitung / Solo Songs with Piano Accompaniment

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tryckt 1818 i Musikalisk Journal 1 (enligt Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Friedrich von Matthisson (1761-1831; "Andenken", översatt av O*** [pseudonym för Osterman, vars identitet är okänd enligt Monumenta Musicae Svecicae])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916

Litteraturhänvisning

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 16. Bärenreiter, BA 4916

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur - E-dur - Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

I volymen ingår
Drei Singlieder:
- "Glöm ej dessa dar!" / "Vergiß nicht diese Tage!" / "Forget Not These Days!"
- "Lebt wohl ihr Berge"
- "A votre âge"
Romance ("Jag minnes Dig")
Romance ("Ma vie est une fleur sauvage")
"En parcourant les doux climats"
Aftonrodnan / Abendrot / Twilight Glow
Vaggvisa / Wiegenlied / Lullaby
Romance ("Un jeune Troubadour")
"Mais, ne l'oublions pas"
Romance ("Ah! Jeannot me délaisse")
Le Regard
Romance ("Je t'aimerai")
Des Mädches Klage
Traum
Den 4 juli 1844 – Konung Oscar! – Fantasiestycke / Am 4. Juli 1844 – König Oscar! – Phantasie-Stück / The 4th July, 1844 – King Oscar! – "Phantasie-Stück"
Östersjön / Die Ostsee / The Baltic
Vid Konung Oscars grav / Am Grabe König Oscars / At the Grave of King Oscar
Den 7 december 1865 – Eko från när och fjärran / Am 7. Dezemberg 1865 – Echo von nah und fern / The 7th December, 1865 – Echo from Near and Far

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

Jag minnes Dig när näktergalen med sorglig röst,
genljuder qvalen [sic] uti mitt bröst