Johan Fredrik Berwald (1787−1861)

Quatuor pour Deux Violons, Alto & Basse No I
[g-moll]

Skriv ut

1. Allegro Moderato
2. Menuetto: Allegro
3. Adagio
4. Rondo: Allegretto Scherzando. Chanson Russe: Andantino quasi Allegretto

  • Tillkomstår: 1822?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: \"dedié à Mr. Edouard Du Puy. Professeur et Maître de la Chapelle de Sa Majesté le Roi de Suède & de Norvège.\"
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Imp. Lith. de C. Müller [1822, enl. anteckning på frontespisen i både Musik- och teaterbibliotekets och Sveriges Radios material, "enligt annons i Dagligt Allehanda 1822"].

Notmaterial/stämmor återfinns

Stämmor finns hos Musik- och Teaterbiblioteket, Stockholm; Sveriges Radios musikbibliotek (materialet inkomplett, elstatkopior tillagda för de saknade sidorna). Renskrivet, sentida (1960-talet?) partitur hos Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: Den svenska stråkkvartetten, Del I, Klassicism och romantik, s. 26-29 (Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr 24, Stockholm 1979)

Beskrivning av verket

1. Allegro Moderato g-moll 4/4 (C) /:124 takter:/1 takt, Fiss-dur 16 takter, g-moll 35 takter, Majeur. G-dur 47 takter, totalt 223 takter.
2. Menuetto: Allegro g-moll 3/4 /:8 takter://:42 takter:/Trio. G-dur /:16 takter://:16 takter:/[D.C. ej utskrivet!], totalt 132 takter [inkl. ett tänkt D.C.].
3. Adagio Ess-dur 2/4 88 takter.
4. Rondo: Allegretto Scherzando g-moll 2/4 157 takter, Un poco più Lento G-dur 19 takter, Tempo 1mo 29 takter, Minore più moto g-moll 11 takter, Chanson Russe: Andantino quasi Allegretto G-dur 3/4 15 takter, Allegro 4 takter, più lento 10 takter, totalt 245 takter.