Bernhard von Beskow (1796-1868)

Skriv ut

Bernhard von Beskow, född i Stockholm den 22 april 1796, död den 17 oktober 1868. Friherre, författare, publicist och dramatiker. Ledamot av Svenska Akademien från 1828 (stol nr 12). LMA

Under uppbyggnad

Verköversikt

Sånger med piano, mm


Verk av Bernhard von Beskow

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1