Oscar Blom (1877−1930)

Skriv ut

Oscar Blom, född 26 februari 1877 i Sunne och död 19 juli 1930 i Stockholm, var organist i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, åren 1907−29 och lärare vid Richard Anderssons musikskola från 1912. Som tonsättare var Blom i huvudsak inriktad mot körmusik, men komponerade även solosånger och orgelverk. Han var också ledamot av 1916 års koralbokskommitté.

Liv

Oscar Ludvig Blom studerade musik privat för Carl Lundell, organist och musiklärare vid Blindinstitutet, och fortsatte därefter sina studier vid Kungl. Musikkonservatoriet där han avlade organistexamen 1897, kyrkosångarexamen 1898 och musiklärarexamen 1898. Han ska även, vid sidan av eller efter konservatorietiden, ha studerat kontrapunkt för Johan Lindegren, om vilken han senare publicerade en längre biografisk artikel. Om hans verksamhet under åren närmast efter avlagda examina föreligger inga uppgifter.

Åren 1906 samt 1908−10 erhöll han Statens tonsättarstipendium. 1907 valdes han till organist i Hedvig Eleonora kyrka, i konkurrens med bland andra Otto Olsson, och 1912 anställdes han som lärare i Richard Anderssons musikskola. 1915 blev han associé i Kungl. Musikaliska akademien och året därpå utnämndes han till ledamot av den kommitté som hade uppdraget att utarbeta en ny koralbok och andra liturgiska böcker för Svenska kyrkan. 1929 avgick han från sin kyrkomusikertjänst på grund av sjukdom, och han avled följande år.

Verk

Oscar Bloms största insats som tonsättare gjorde han inom vokalmusiken, framför allt den sakrala körmusiken. Han är bland annat representerad med 37 motetter i 1914 års Förslag till Hymnarium för Svenska kyrkan, varav 10 av okänd anledning publicerats under pseudonymen Ludvig Olofsson. Tonspråket i motetterna är till viss del kyrkotonalt färgat, och det finns många exempel på fugerade satser, men också på figurerad homofon sats. Han komponerade även sju melodier för 1921 års koralbok och en mer frikyrkligt präglad melodi för musikupplagan av Svenska Baptistsamfundets sångbok Psalmisten. I hans produktion ingår också ett betydande antal solosånger, till texter av poeter som Erik Johan Stagnelius, Zacharias Topelius och Erik Axel Karlfeldt.

Hans huvudsakliga musikergärning som organist avspeglar sig i ett par större orgelverk samt ett par mindre stycken som publicerades i den stora franska samlingen Maîtres contemporains de l’orgue. I sin ungdom komponerade han flitigt för piano, bland annat en sonat och tre ”sonat-fantasier”, men i övrigt är hans instrumentalproduktion relativt sparsam: tre ensatsiga orkesterverk (varav ett är en bearbetning av hans pianosonat) och ett fåtal kompositioner för violin och piano.

En av Bloms körmotetter, ”Det höstliga kornet”, finns inspelad på CD med Gösta Ohlins vokalensemble. I övrigt är hans musik idag okänd och, vid sidan av de orgelstycken, körhymner och församlingsmelodier som ingår i samlingsverk (av vilka några körsånger utgivits i separattryck), har den förblivit otryckt. 

Sverker Jullander © 2015

Skrifter av tonsättaren

”Johan Lindegren: hans liv och verksamhet”, Kyrkomusik och skolsång: facktidning för kyrkomusici och sånglärare, nr 24 och 25, 1910.

Bibliografi

Åberg, Jan Håkan: ”Blom, Oscar”, i: Sohlmans musiklexikon, vol. 1, Stockholm: Sohlmans förlag, 1948 (identisk artikel i 2. uppl. vol. 1, 1975).
Åhlén, David
: ”In Memoriam”, Tidskrift för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv, vol. 5, nr 7, 1930.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket.

Verköversikt

Orkesterverk (symfoni, Adagio, Ouverture), vokalverk med orkester (Davids 104 psalm, Lindali), kammarmusik (violinsonat m.m.), pianomusik (sonat, tre sonat-fantasior, sviten Bellmaniana, 15 fugor, preludier), orgelmusik (två fantasier m.m.), solosånger (Fridolins visor m.m.), kyrkliga körsånger och motetter.

Samlade verk

Orkester
Adagio [a-moll], tonstycke för orkester, 1910. [Instrumentering av sats 2 i Sonat för piano, A-dur).
Ouverture d-moll för stor orkester.
Symfoni C-dur (endast sats 1).

Kammarmusik
5 Scener från ett landtligt bröllop komponerade för 4ra violiner & piano (skiss).
Sonat för violin och piano [h-moll], 1905.
Stycken för violin och piano. 1. Air, 2. Arietta, 3. Romans.

Piano
Bagateller, 1894. 1. Preludium, 2. Pastorale, 3. Nocturne, 4. Arietta, 5. Air Cecilienne med variationer. [Ofullst.]
Bellmaniana. Fantasier för piano. [Blyertsskiss.]
15 fugor.
Preludium, A-dur.
Sju små preludier.
Sex korta preludier öfver koralmotiv.
Preludium och fuga öfver motivet c,a,f,f,e.
Sonat [A-dur].
Sonat-fantasi e-moll.
Sonata fantasia nr 1 Ess-dur, 1896.
Sonata fantasia nr 2 ciss-moll.
Suite G-dur.
Suite g-moll.
Ur dagboken. Minnen och hågkomster nedtecknade under nattliga timmar, 2 häften, 1909.

Orgel
Fantasi Ess-dur.
Fantasie [Suite] [e-moll], op. 15.
Pastoral, i: Vox Stockholmia, Slite: Wessmans, 2001.
Angelus, i: Maîtres contemporains de l’orgue, vol. 5, Ecole étrangère, red. Joseph Joubert, Paris: Maurice Sénart, 1913.
Ave Maria, tr. se ”Angelus”.

Sånger (en röst och piano)
Fridolins visor af Erik Axel Karlfeldt, 2dra häftet. 1. Du ler, 2. Månhymn vid Lambertsmässan [saknas], 3. Jag lefver allena.
Här dansar Fridolin (E.A. Karlfeldt).
Visst är du långt härifrån.
Fyra sånger med pianoackompagnement (D. Fallström) op. 55. 1. Det snöar öfver de döda, 2. Julsång, 3. Haga, 4. Vårstormen.
Fem sånger med pianoackompagnement op. 58. 1. Folkvisa, 2. Visa, 3. Romans, 4. Alla mina tankar, 5. Bön.
Sex sånger, för röst och piano. 1. Hvila (H. Heine), 2. Till en kyss (R. Burns), 3. Skogslärkan (R. Burns), 4. Bärplockerskan (T. Knös), 5. På nyårsdagen (O. Blom), 6. Suck vid målet (J.O. Wallin).
Sex sånger. 1. Andehviskning (E.J. Stagnelius), 2. Grafven (E.J. Stagnelius), 3. Morgonpsalm (E.J. Stagnelius), 4. Aftonfrid, 5. Ett minne, 6. Skogsvisa.
Sex sånger med pianoackompagnement till ord af Daniel Fallström op. 53. 1. Ljusa aftonskyar, 2. Fjärran på enslig stig, 3. Under långa vinternätter, 4. Du är mig när, 5. Serenad, 6. Höstsol.
Nio sånger för en röst och pianoledsagning. 1. Vidt ut öfver fjord (R. Burns), 2. För någon (R. Burns), 3. Lilla sköna, lilla ljufva (R. Burns), 4. Anna (R. Burns), 5. Min vän är lik den röda ros (R. Burns), 6. Hjärtesorg (H. Heine), 7. Under granen, 8. Aftonskyar, 9. Romans (Anna A).
Tio sånger till texter af Z. Topelius, komponerade för sång och piano. 1. Vintervisa, 2. Snöflingorna, 3. Skördepolska, 4. Fågelns visa, 5. Hvad minne de vänta på, 6. Försakelsen, 7. En liten tid, 8. Saga vid spiseln, 9. Ensamhet, 10. Rose-Marie.
Tolf sånger, för röst och piano. 1. Skogsblommor, 2. Vaggvisa, 3. Dröm, 4. Enslingen, 5. Resignation, 6. Frid, 7. Sköflad lycka, 8. Bäcken, 9. Kärlek (E. Fredin), 10. Spring, vår raska fåle, 11. God vind, 12. Mitt hem (H. af Trolle).
[15] Sånger med piano. 1. Stjernorna (E.J. Stagnelius), 2. Jorden (E.J. Stagnelius), 3. Liljan (E.J. Stagnelius), 4. Bönen (E.J. Stagnelius), 5. Till tron (E.J. Stagnelius) [ofullst.], 6. Till dygden (E.J. Stagnelius), 7. Återblick på barndomen (E.J. Stagnelius), 8. Till månen, 9. Blommorna [ofullst.], 10. Näktergalen, 11. Hvad är du, kärlek, 12. Barndomsminne, 3. Vaggvisa (E.J. Stagnelius), 13. Visa (E.J. Stagnelius), 14. Längtan [ofullst.].

Kör
Davids 104 psalm (”Lofva Herren min själ”), för soli, kör och orkester.
I Kyrklig sång för ungdom i församling, skola och hem, 2. uppl., Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1920: 1. Fädernas kyrka i Sveriges land (SATB), 2. Sabbatsdag, hur skön du är (SATB), 3. Fader, förbarma dig! (SATB), 4. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt (SATB/unis. m .ack.), 5. Gläns över sjö och strand (SATB/unis. m. ack.), 6. Se, vi gå upp till Jerusalem (SATB/unis. m. ack.), 7. Jesu kär, gå ej förbi mig (SATB/unis. m. ack.), 8. Sorgen och glädjen de vandra tillsamman (SATB/unis. m. ack.), 9. Om ve dig trycker och tränger (SATB/unis. m. ack.), 10. Jag vill kämpa, jag vill strida (SATB/unis. m. ack.), 11. Verka, tills natten kommer (SATB/unis. m. ack.), 12. Mer än dig själv hav kärt ditt hem (SATB/unis. m. ack.), 13. Ljus efter mörker (SATB/unis. m. ack.), 14. En morgon utan synd jag vakna får (SATB/unis. m. ack.), 15. På berget i strålande soluppgång (SATB/unis. m. ack.).
I Förslag till Hymnarium för Svenska kyrkan, red. U.L. Ullman och J. Morén, Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1914 [* = under pseudonymen Ludvig Olofsson]: *1. Jerusalem, häf upp din röst (I: 21), 2. All den helga kristenhet (I: 52; även i Körsången, häfte 4, nr 31 och separatutg. Köpenhamn: Wilhelm Hansen, 1946), 3. Se, natten flyr för dagens fröjd (I: 53), 4. Jesu namn begynna skall (I: 75), 5. Vårt hjärta lyfta vi, o Gud (I: 76), 6. Åren utan hvila (I: 77), 7. Vår tid är ganska flyktig här (I: 78), 8. Låt den nya nådetiden (I: 79), 9. Endast i Gud haf ro, min själ (I: 80), *10. Underbar en stjärna blid (I: 97), *11. Jesu, morgonstjärna klar (I: 98), 12. O Jesu käre (I: 136), 13. O Guds Lamm (I: 137), *14. Se Guds Lamm (I: 138), 15. Krist är uppstånden (I: 166, även separatutg. Köpenhamn: Wilhelm Hansen, 1946), 16. Till härlighetens land igen (I: 179, även separatutg. Stockholm: Sveriges Körförbunds förlag), 17. Du som oss frälst ur syndens band (I: 180), *18. När Jesus Krist till himlen for (I: 181), 19. En salig fröjd den dag beskär (I: 197), 20. Nu blir det sommar, vän och blid (I: 196, även separatutg.), *21. Herre, nu låter du din tjänare (II: 231), 23. Hell, full med nåd (II:223, även separatutg.), *24. Gud låter sina trogna här (II: 235), 25. Hvilken är den stora skara (II: 248), 26. Måste ock av törnen vara (II: 249), 27. Bortom den porten trånga (II:250), *28. Gud var mig nådig (II: 275), 29. Gifven Herren, I Guds söner (II: 316), 30. Herren är min herde god (II: 333), 31. Visa mig, Herre, din väg (II: 334), 32.  Jesus, du som täcktes kalla (II:335), 33. Gud, välsigna dessa hjärtan (II: 346), 34. Ack, hvad är dock lifvet här (II: 368), 35. Det höstliga kornet som jordas (II:369), *36. Mina lefnadstimmar stupa (II: 370), *37. Hur ljuflig är din boning (II: 377), 38. Bevara, Gud, vårt fosterland (II: 392).
60 kyrkliga körer och motetter komp. för sopran, alt, tenor och bas, 1914 [* = tryckt i Förslag till Hymnarium för Svenska kyrkan, 1914 (se ovan); ** = tryckt i Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer 1916]. 1. Söndagsmorgonen (Hör, i fria rymder), 2. Hoppet (”Välsignade dag”), 3. Passionspsalm (”Han på korset”), 4. *Nyårspsalm (”Vårt hjärta lyfta vi”), 5. Gud är vår starkhet, 6. Gläd dig, du Kristi brud, 7. Mitt hem, mitt blifvande hem, 8. Vak upp, du Kristi brud, 9. En handsbredd, 10. Lust är stafven, 11. Ack, ack, en gång, 12. Vi nu i tron, 13. Huru länge, o Herre, 14. Här är Guds rätta lamm, 15. Morgonrodna'n mig skall väcka, 16. När kroppen blir i döden, 17. På krubbans strå, 18. Dagens stunder ila, 19. Den stora hvita här, 20. O Jakobs fröjd, 21. Min herde Herren är, 22. Är Gud i himlen för mig, *23. O Guds Lamm, 24. Herren af himlen är kommen, 25. Kom du bedröfvade, 26. Hvart skall jag fly, 27. Det spirar i Guds örtagård, 28. Endast i Gud haf ro, 29. Till Salems stad, 30. En gång dö och sedan domen, 31. Himlens suckande barn, 32. Vik ej ur mitt hjärta, 33. Tiden är så kort, 34. Barmhärtig Fader och Herre, 35. Min håg från människor, 36. Jesus allt mitt goda är, *37. Det höstliga kornet, *38. Gud, välsigna dessa hjärtan, 39. När lifvet skall upphöra, 40. Du, af hvars nåd, 41. Sof mitt enda barn, **42. När Jesus uti krubban låg, 43. Vak upp! ty natten är förbi, 44. I Guds hand jag trygg, 45. Helige Fader, kom och var oss nära, 46. Salig den som ödmjukt lefver, 47. Höj, mänska! höj ur gruset, *48. Gud, var mig nådig, 49. Tillkomme ditt rike, 50. Hvad ljus!, 51. Ditt verk du både sist och först, 52. I det djupa, i det höga, 53. Heligt stilla sjunker sol, 54. Jesus är min hägnad, 55. Allt fåfängligt är på jorden, 56. Hvarför bekymrar du dig, 57. Statt upp! min älskade, 58. Hvad intet, intet öga sett, 59. Gud dig lofvar man i stillhet, 60. Si huru godt och ljufligt är.
Julvisa (”Gif mig ej glans”), för soloröst, kör och piano eller orgel, i: Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer 1916.
Lindali (E. Blom) för kör, soloröster och orkester.