• Tillkomstår: 1949
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Rabbe Enckell
  • Uruppförande: 11 november 1949
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Instrumentering (besättning)

2*.2*.2*.2* / 4.3.3.0 / timp, 2 perc, hp, / str.
(picc, cor angl, bass clar)
perc: cymb, tambourine

Soloröster/kör

2. Recitation
3. Manskör a cappella, T.B.
4. Recitation
5. Manskör, T.T.B.B.
6. Talkör, T.B.
7. Manskör, T.T.B.B
8. Solister: 1 tenor, 1 bas
9. Tenorsolist
Manskör, T.B.
10. Blandad kör, S.A.T.B.
11. Solister: S.A.T.B.
Kör: T.T.B.B, S.S.A.A, S.A.T.B.
12: Blandad kör S.A.T.B
13. Solister: 1 tenor, 1 bas
Blandad kör, S.A.T.B.
14. Solister: 1 sopran, 1 tenor
Blandad kör, S.A.T.B.
15. Solister: recitation,
Blandad kör, S.A.T.B.
18. Manskör, T.T.B.B.
19. Bassolo
Manskör, T.T.B.B.
20. Solister; 1 tenor, 1 bas
Manskör, T.B.
24. tenorsolo,
Manskör, T.T.B.B.
25. Solister: 1 sopran, 1 alt
Blandad kör, S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: T 86

Beskrivning av verket

1. Largo e pesante H-dur 2/4
2. Lento H-dur 3/4 (recitation)
3. Moderato alla breve H-dur (manskör a cappella T.B)
4, Lento C-dur 2/4 (recitation)
5. Moderato F-dur 2/4 (manskör T.T.B.B)
6. Allegro furioso F-dur 2/4 (talkör T.B)
7. Moderato d-moll 2/4 (manskör a cappella T.T.B.B)
8. utan tempobeteckning D-dur 2/4 (soli T.B, 2 hn)
9. Tranquillo E-dur 6/8 (tenorsolo, manskör T.B)
10. Largo e pesante växlande ton- och taktart (18 takter), Tranquillo växlande takt- och tonarter (blandad kör S.A.T.B)
11. Moderato växlande ton- och taktarter (soli S.A.T.B, kör T.T.B.B, S.S.A.A, S.A,T,B)
12. Maestoso växlande ton- och taktarter (blandad kör S.A.T.B)
13. utan tempobeteckning växlande ton- och taktarter (soli T.B, blandad kör S.A.T.B)
14. utan tempobeteckning växlande ton- och taktarter (soli S.T, blandad kör S.A.T.B)
15. utan tempobeteckning växlande ton- och taktarter (recitation, blandad kör (S.A.T.B)
16. Andante A-dur 2/4
17. Tranquillo f-moll 4/4 (C)
18. Lento 2/4 (2 takter som repriseras) (manskör T.T.B.B)
19. utan tempobeteckning växlande ton- och taktarter (bassolo, manskör T.T.B:B)
20. Marcia: Moderato växlande ton- och taktarter Soli T.B, manskör (T.B)
21. = 17
22. Marcia F-dur växlande taktarter
23. Allegretto växlande ton- och taktarter
24. utan temopobeteckning växlande ton- och taktarter (10 takter, Maestoso F-dur (21 takter) (tenorsolo, manskör T.T.B.B)
25. Molto tranquillo (soli S.A, blandad kör S.A:T.B)


Libretto/text

2. I solyttervågorna allt

3. O Argos hemstad

4. Män möter dig

5. O Argos far

6. Sammanstörtande svart brandröks kväljande klor

7. O Argos hemstad

8. Många av makt

9. Men nu är natten dag

10. O dag uppgången

11. Eld tänd på härdarna

12. Segerherre du fick storm att bedarra

13.Segern du bringar

14. Ilion, ditt namn som smidet blommar

15. Höj Trojas härskri

18. Fräls oss från Zeus

19. Vi återvänt, du återsänt

20. Bryt lagern

24. En fest är som strängen på bågen

25. Segraren nådde hemmet