Hildur Broström (1865−1948)

Skriv ut

Hildur Hedvig Constantia Broström (1865−1948) var en svensk tonsättare av salongs- och dansmusik kring sekelskiftet 1900. Några av hennes stycken blev mycket populära. Det gäller genombrottsverket, den lilla programmusikaliska ”Öländingsmarschen” som bibehöll sin popularitet långt in på 1900-talet. Det gäller också schottisen ”Uppsalaminnen” som spelats in ett stort antal gånger på skiva och även dykt upp i filmiska sammanhang.

Liv

Hildur Broström föddes den 1 september 1865 i Ljungs församling i Östergötland. Hildur var andra barnet i en syskonskara om sex personer. Föräldrar var Hedvig Carolina Fredrika Broström, född Sylvander (1841−1914) och Oskar Broström (1834−1874). Efter faderns död 1874 flyttade familjen från Stjerntorp i Östergötland till Uppsala och det förefaller som om Hildur Broström var skriven här under resten av sitt liv. Någon familjebildning finns inte dokumenterad, vilket också gäller flera av syskonen. Hon avled i Uppsala 21 juli 1948.

De flesta av Broströms tryckta kompositioner i manuskriptsamlingen har en egenhändigt skriven dedikation till Hedda Leijonhufvud − med ”vördnad”, ”vänskapsfullt”, eller ”med vänskap och tillgifvenhet”. Hedda Leijonhufuvud var med all sannolikhet Hedda Johanna Theresia Leijonhufvud (1877−1949) född på Åkerö Säteri, Bettna i Södermanland och sedermera bosatt på Lidingö. Vid Broströms död 1948 fick Hedda Leijonhufuvud sannolikt ”ärva” den musikaliska kvarlåtenskapen.

Ett manuskript med titeln ”Amoroso” är tillägnat friherre Knut Bonde. Denne skrev i Svenska Dagbladet en kort men vackert hållen nekrolog till Hildur Broströms minne i vilken han beskriver Broströms personlighet: ”Hon var en högst musikalisk personlighet men framför allt en fint bildad kulturmänniska av det slag som börjar bli allt mera sällsynt i denna specialiseringarnas tidsålder. Hildur Broström var också en trofast vän, vars minne länge kommer att leva bland dem som haft den stora förmånen att lära känna henne och framför allt bland ’Ölänningsmarschens’ tusen-tals gamla vänner.”

Komponist

Hildur Broströms musikaliska utbildning är inte känd. Som tonsättare skrev hon huvudsakligen pianostycken av populärmusikalisk art. Det 20-tal kompositioner som trycktes inom perioden 1893−1902 var alla inom tidens populära salongs- och dansmusikgenrer. Den stora efterfrågan av de genrer Broström skrev i visar det aktiva hemmusicerandets breddning inom borgerliga miljöer från 1880-talet fram till radions genombrott. Tiden sammanfaller också med en musikalisk nationalism och ett nyvaknat intresse för folkliga traditioner som utgör en bakgrund till denna dansvurm.

Nottrycken såldes med hjälp av vackert tecknade, ofta romantiska försättsblad av anonyma illustratörer. Titlar och illustrationer kunde också vara knutna till programmusikaliska betydelser. Det gäller den nämnda ”Öländingsmarschen”, vars popularitet säkert i hög grad berodde på denna koppling. På det vackra färgomslaget visas ölandshästar i olika gångarter och dessa återfinns också i noterna: hästarna kan ”sätta sig i marsch” och ”trava” men också ”krångla, bliva ystra och istadiga”. I senare annonser marknadsfördes Broström som ”Komponisten av den populära Öländings-marschen”.

Även om Broströms musik speglar den musikaliska smaken vid sekelskiftet har några stycken motstått tidens tand. Förutom ”Öländingsmarschen” gäller det schottisen ”Upsalaminnen” som integrerats i den svenska spelmanstraditionen, framför allt inom dragspelsgenren. Den som främst förknippats med melodin är Calle Jularbo som spelade in den tre gånger, den första gången redan 1913. Den finns med i filmen om dennes liv, ”Kalle Karlsson från Jularbo” (1952). ”Upsalaminnen” förekommer också i en scen i Mai Zetterlings film Älskande par från 1964.

Stil

Formellt kan kompositionerna delas i två grupper. Den första gruppen utgörs av de modernare dansformerna − galopp, schottis, hambo, polka etc. − som i de flesta fall har en tredelad marschliknande formstruktur med en trio i mitten och en da capo-del. Liksom de flesta av Broströms kompositioner har de en introduktion och coda vilket ger en avrundad musikalisk formkänsla.

Den andra formtypen utgörs av valserna som har en mer avancerad svitliknande struktur, där olika valser avlöser varandra. Valserna presenteras i skiftande tonarter, ibland med modulationer utefter kvintcirkeln. Även här har kompositionerna en introduktion och coda men nu av lite tyngre slag; även mellanspel mellan valserna förekommer. Valserna får betraktas mer som musik att spela och lyssna till, än som dansmusik. Förebilderna är valssviter av Johann Strauss m.fl.. Pianistiskt ansluter sig satsfakturen till tidens salongsmusik − ibland brutna treklanger med förslagsnoter, ibland med mer pianistisk utformning. I harmoniken är Broström som mest avancerad sett utifrån genrens perspektiv: modulationer, kromatik och mediantik är ofta förekommande men även kromatisk parallellföring av ackord.

Manuskript

Vid sidan av de tryckta noterna finns ett trettiotal kompositioner i manuskript och autografer i Musik- och teaterbiblioteket. Samma genrer som i de tryckta kompositionerna återkommer här. Trots ibland identiska titlar är i dessa fall inget av manuskripten gemensamt med de tryckta verken. I manuskripten förekommer ofta ändringar av titlar och ett och samma stycke kan existera under olika namn.

I samlingen ingår framförallt flera större valser med nämnda svitstruktur. Här märks kanske framför allt valsen ”Con amore” som sin titel till trots inte är identisk med den tryckta kompositionen med samma namn. Bland manuskripten återfinns också en fin liten samling med åtta lätta melodiska pianostycken ”På lediga stunder” som antyder en eventuell pedagogisk verksamhet.

I Knut Bondes memoriam står att läsa: ”Sedermera har många kompositioner utkommit, men de vackraste lämnade hon aldrig ut”. Det till formatet tyngsta av dessa icke publicerade alster är klaverutdraget till kantaten ”Columbus” för manskör med soli och orkester. Handlingen rör Christoffer Columbus upptäckt av Amerika 1492: i den första, något operamässiga delen härskar oron över att varken nå det nya landet eller möjlighet att återvända hem, ett missmod delat av Columbus och hans besättning. Första delen avslutas med att utkiken ropar ’land’ och den glädje och förtröstan som då sprids hos besättningen återspeglas i den andra delens mer kantatliknande hyllning till Columbus.

Bertil Wikman © 2016

Bibliografi

Svensk Musiktidning, nr 11 och nr 20 1893, nr 20 1895, nr 20 1896, nr 20 1899, nr 19 1900, nr 5 1901, 1902 nr 1 och 19 1902.
Bonde, Knut: "Hildur Broström in memoriam", Svenska Dagbladet, 24/9 1948.

Källor

Hildur Broströms tryckta kompositioner finns bevarade på Kungliga biblioteket, STIM och Musik- och teaterbiblioteket.
Manuskript finns bevarat i en kapsel med tryckta noter och manuskript i Musik- och teaterbiblioteket. Gåva av Allan E. Sjöding 1979.

Verköversikt

Kantat (Columbus), pianoverk (Upsalaminnen, Öländingsmarsch m.fl), sånger.

Samlade verk

Kör, soli och orkester
Columbus, kantat för manskör med soli och orkester, ”Se hur han går…”, klaverutdrag, autograf i MTB.
Introduktions-marsch till 2dra afdelningen till kantaten Columbus, klaverutdrag, 
autograf i MTB.

Violin och piano
Lilla Blåöga, Pas de quatre, Elkan & Schildknecht, 1902.
Upsala-minnen, 2 Schottisch för violin och piano, Elkan & Schildknecht, 1896 (ur Marscher och dansmusik för piano och violin nr 37).

Sång och piano
Du var stjärna i sky (”Midt i sommarens doft jag fann dig mitt barn”, Daniel Fallström), E-dur, ms. i MTB.
Klage (”Venlige Morgenvind, bär du min klage Hen til min Ven”), autograf i MTB 

”Tag din harpa från väggen”! (Harold Bildt), Gess-dur, ms. i MTB.

Piano
Tryckta verk

Con amore. Vals för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1900.
En liten skälmunge. Polka för piano, Carl Gehrman, Stockholm. 
Graziella. Pas de Quatre för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1899.
Innocence. Valse pour le piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1902.
Jeunesse. Valse pour piano, Carl Gehrman, Stockholm,
 1896.
Journalistmarsch, arr. för piano. Skriven till journalisternas kongress vid Allmänna industriutställningen i Stockholm 1897, Carl Gehrman, Stockholm, 1897.
Klappadt och klart. Polka för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1900. [Även i arr. för mässingssextett av C.F. Ringvall, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1902 (ur Vald samling dansmusik och marscher för messings-sextett nr 7).]
Lilla Blåöga. Pas de quatre, Elkan & Schildknecht, 1902
Med lif och lust. Hambo-polska för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 
1901.
På lyckans hjul. Polka för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 
1902.
Tattersall-marsch för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1899.
Tram-tram. Tomtemarsch, Elkan & Schildknecht − Emil Carelius, Stockholm, 1902.
Upsala-minnen, 2 Schottisch för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1893. [Även i arr. för mässingssextett av C.F. Ringvall, Elkan & Schildknecht, 1896 (ur Vald samling dansmusik och marscher för messingssextett).]
Öländings-Marsch för piano, Abraham Lundquist, Stockholm, 1893. [Arr.
för piano fyra händer, Elkan & Schildknecht, Stockholm 1895; arr. för orkester, Abraham Lundquist, Stockholm, 1915 (Orkester-bibliotek, Abraham Lundquist, nr 120).]

Verk i autograf och manuskript
Amoroso (Valse, Gess-dur), Till Friherre Knut Bonde Tillgifnast Komponisten, ms. i MTB.
Andra vals! (No 2, A-dur), autograf i MTB .
Barcarole (fiss-moll), autograf i MTB.
Boston-Vals (D-dur). I ungdomens år, ms. i MTB
.
Con amore. Vals (Ess-dur), ms. i MTB.
Flaggan i topp! Marsch (D-dur), ms. i MTB.
Fox-Trot, autograf i MTB
.
Jag det mins som i går (vals, D-dur), autograf i MTB.
Hambopolka (C-dur) ms. i MTB 
sammanskrivet med Hambopolska (D-dur), ms. i MTB 
= Hambopolska nr 2.
Hambopolska (Ass-dur), autograf i MTB.
Hopp la la! Polka (G-dur), ms. i MTB
. 
Hambopolka nr 2 (D-dur), autograf i MTB. [Också under namnet Polska i en annan autograf, sammanskrivet med Mins du? Vals för piano (G-dur), autograf i MTB.
Polka nr 4 (Ass-dur), autograf i MTB.
Polka nr 5 (A-dur), autograf i MTB.
Polka (A-dur, utan namn), ms. i MTB.
Polska nr 1 (C-dur), ändrat till Hambopolka, autograf i MTB. 
Polska (E-dur), autograf i MTB. 

På lediga stunder. 8 lätta melodiska pianostycken: 1. Etude (C-dur), 2. På sjön (G-dur), 3. Zigenardans (G-dur), 4. Lillan vill dansa (G-dur), 5. Lillans polska (G-dur), 6. Den lille ryttaren. Marsch (A-dur med trio), 7. Speldosan (D-dur med trio och coda), 8. Dockan Rosamunda skall sova (C-dur vaggvisa med text), ms. i MTB
Sista gången! nr 1, vals (Ess-dur, Ass-dur), ms. i MTB.
Scottish nr 1 (Ess-dur), autograf i MTB.
Skymning, serenad, autograf i MTB.
Upsala polka nr 1 (G-dur), ms. i MTB.
Vals (A-dur), autograf i MTB.
Valse Boston, ms. i MTB.
Åkerö-polka, autograf i MTB.
Serenad, autograf i MTB. 
Skymning, autograf i MTB.


Verk av Hildur Broström

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade