Gunnar Bucht (1927-)

Skriv ut

För aktuell verkförteckning och biografisk information om nu levande tonsättare hänvisar vi till Svensk Musik och tonsättarens egen hemsida.

Skrifter av tonsättaren

Catalogue raisonné ou parcours confus. Mitt musikaliska och litterära skapande 1949-2006. Hemse 2008.

Bibliografi

Bucht, Gunnar: Född på Krigsstigen. Minnesbilder, människor, musik. Stockholm 1997: Atlantis.

Verköversikt

---


Verk av Gunnar Bucht

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1