Oscar Byström (1821−1909)

Tre Valser komponerade för Orkester [A-dur, F-dur, E-dur]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 4 februari, 24 februari och 14 mars 1851
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Dedikation: dediée a son frère "Herrman"
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Detaljerad speltid: Uppskattad speltid för varje vals är 8 minuter

Instrumentering (besättning)

Nr 1: 2*.1.2.1 / 2.2.0.1 / bombardon / 4 perc / str
(picc)
Nr 2: 2*.2.2.2 / 2.2.2.0 / 4 perc / str
(picc)
Nr 3: 2*.2.2.2 / 2.2.2.0 / timp, 4 perc / str
(picc)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur i två volymer samt en bearbetning för fyrhändigt piano

Beskrivning av verket

Alla tre valserna består av introduktion, fem valser och coda


Verkkommentar

Titeln ovan är återgiven efter bearbetningen för fyrhändigt piano.
I partituren använder sig Byström av franska titlar.