Joseph Czapek (1825−1915)

Yttersta domen, religiöse Cantate

Skriv ut

1. Introduktion
2. Dödsängelns röst till människosläktet
3.Tonmålning föreställande de dödas uppståndelse
4. Guds röst till de gudfruktige
6. Guds röst till de ogudaktige
7. De fördömdas svar
8. Mathei 25 kap 46 v.
9. Kör af änglar
10 Koral och Halleluja

  • Tillkomstår: Göteborg 29 augusti 1857
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: J. Wallin [avser möjligen Johan Olof Wallin (1779-1839)]
  • Dedikation: Hans Majestät Konung Oscar I i djupaste underdånighet
  • Speltid: Ca. 40-50 min

Instrumentering (besättning)

1.0.2.0 / 0.3*.3.1 / 3 althorn / timp / str
(Eb corn, 2 Bb corn)

Soloröster/kör

Soloröster: 1 sopran, 1 tenor, 1 bas
Blandad kör. S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Texthäfte tryckt hos Hedlund & Lindskog 1857

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Introduction: Andante c-moll 4/4
2. Dödsengelns röst till menniskoslägtet; Tenorsolo. [Recitativ:] Maestoso Ess-dur 4/4, Aria cantabile: Ess-dur 4/4
3.Tonmålning föreställande de dödas uppståndelse: Endast orkester. Allegro agitato växlande tonarter 4/4
4. Guds röst till de gudfruktige: Bassolo. [Recitativ:] Ass-dur 4/4, Aria: Andante Ass-dur 2/4
5. De gudfruktiges svar: Kör. Lento B-dur 3/4
6. Guds röst till de ogudaktige. Bassolo. Allegro con fuoco f-moll 4/4, Aria: Larghetto F-dur 6/8
7. De fördömdas svar. Kör. Grave g-moll 4/4
8. Mathei 25 Kap 46 v.: Bassolo. Andante più moto Ess-dur 4/4
9. Kör av Englar. Listesso tempo F-dur 3/4, Sopransolo: Dess-dur 3/4, Kör: F-dur 3/4
10 Koral: Kör. Ess-dur 4/4, Halleluja: Allegro moderato Ess-dur 4/4