Viking Dahl (1895−1945)

Två visor

opus 11

Skriv ut

1. Susa, sunnanvind
2. Gråt mitt hjärta

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Viking Dahl
  • Speltid: 3 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Susa, sunnanvind: Lugnt, innerligt, utan förtecken 3/4, 2/4, 20 takter
2. Gråt mitt hjärta: Andante F-dur (utan förtecken) 2/4, 43 takter


Libretto/text

1. Susa, sunnanvind; smek min kind. Slut mig i ditt sköte! Viska sakta, säv! Vagga blåa våg och lek bort all smärta. Susa, susa!

2. Gråt mitt hjärta, gråt i ro; fäll din tår med glädje. Vad du blött för helig sak är blott salig smärta. Jubla, sjung en glädjesång; överrösta kivet! Jubla hela dagen lång. Se, huru skönt är livet.