• Tillkomstår: troligen tidigt 30-tal
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 7 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Introduktion Ass-dur 4/4, 4 takter, Andante, 51 takter, /: 2 takter :/, 32 takter, Moderato (Larghetto) a-moll, 22 takter, Ass-dur, 9 takter, Tempo I, 22 takter, totalt 142 takter


Verkkommentar

Större delen av stycket hämtar sin musik från det sceniska verket Allsegraren.