• Tillkomstår: ca 1910-20
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 4 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Introduktion e-moll 3/4, 9 takter, Tempo di valse e-moll 3/4, 56 takter, Allegretto E-dur, 24 takter, e-moll, 34 takter, totalt 123 takter


Verkkommentar

Av pikturen att döma är stycket tillkommet i mycket unga år. Efter stycket finns ytterligare 16 takter tillskrivna med annan penna, men detta avsnitt är inte avslutat.