Viking Dahl (1895−1945)

Plastiska moment

Skriv ut
  • Tillkomstår: ca 1910-20
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 10 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Procession (med sång ad lib): Moderato giss-moll 3/2, 5/4, 6/4, 4 takter/:14 takter:/13 takter, totalt 31 takter
2. Preludium, koral och postludium. Preludium: Allegretto c-moll 3/4, 1 takt/:16 takter:/63 takter, Koral: c-moll, fiss-moll 4/2, 2/2 /:8 takter:/16 takter, Postludium: fiss-moll 3/4, 30 takter, totalt 134 takter


Verkkommentar

Sats 2 är identisk med första satsen i Suite för piano.