• Tillkomstår: ca 1910-20
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 3 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

g-moll 3/4, /: 16 takter, :/, /: 16 takter :/, totalt 32 takter


Verkkommentar

Efter stycket finns fyra ytterligare takter skrivna med annan penna. Troligtvis en tänkt fortsättning som aldrig fullbordades.