• Tillkomstår: ca 1910-20
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 3 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 3/4, 51 takter


Verkkommentar

De första åtta takterna är överstrukna.