• Tillkomstår: ca 1910-20
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 2 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato g-moll 3/4, 23 takter