• Tillkomstår: ca 1910-20
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 3 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Tempo di Walse f-moll 3/4, 34 takter, E-dur, 10 takter, f-moll, 25 takter, totalt 69 takter