• Tillkomstår: ca 1930-40
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 2 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Utan tonart, 2/4, 3/4, 31 takter