• Tillkomstår: Okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

I samlingen Svensk Romanskonst, Edition B, Sveriges Körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Moderato D-dur 2/4 8 takter, Andante /:8:/ takter, Moderato 8 takter, totalt 24 takter


Libretto/text

Tack vår Gud för blommor alla
som på marken mot oss le,
fröjdas åt att fröjda andra,
lustigt åt oss fägring ge.

Tack vår Gud för blickar blida,
varje mänskoöga gett,
följt vår väg och hjälpt oss strida
och i kampen kraft berett.