• Tillkomstår: 8 augusti 1919
  • Verktyp: Röst och orgel
  • Textförfattare: Psaltaren
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato H-dur 4/4, 2/4, 58 takter
Sången finns även i en autograf i B-dur


Libretto/text

Hallauja! Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga Gud så länge jag finnes till. Förliten eder icke på furstar, icke på en mänskoson; han kan icke hjälpa. Hans ande måste sin väg, han vänder tillbaka till den jord varav han kommen är; då varda hans anslag om intet. Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud. Den vilkens hopp står till Herren hans Gud, till honom som har gjort himmelen och jorden och allt vad därpå är, till honom som håller tro evinnerligen, som skaffar rätt åt de förtryckta, som giver bröd åt de hungrande. Herren löser de fångna, Herren öppnar de blindas ögon, Herren upprättar de nedböjda, Herren älskar de rättfärdiga. Hallaluja! Lova Herren, min själ.