• Tillkomstår: 1910-1920?
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Autografen återfanns i Storkyrkans i Stockholm notbibliotek

Beskrivning av verket

Moderato g-moll 4/4, 98 takter


Verkkommentar

Verket är sannolikt en kontrapunktstudie från studieåren, men har dock en personlig ton. Det är svårt att avgöra om fugan är skriven för ett specifikt instrument, men greppen är sådana att den svårligen låter sig framföras på ett piano, därför är orgel ett mera säkert antagande, även om stycket är skrivet på två system.

Jan H Börjesson