• Tillkomstår: ca 1920
  • Verktyp: Manskör och instrument
  • Textförfattare: Viking Dahl
  • Speltid: 1 min
  • Detaljerad speltid: c:a 1 min

Instrumentering (besättning)

Manskvartett, flöjt och viola

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Adagio E-dur 3/4 (2/4, 4/4), 48 takter


Verkkommentar

Styckets text är ett av tonsättaren konstruerat klangspråk utan innebörd och mening. Detta utarbetades och användes främst i hans båda allkonstverk Sjömansvisa och Allsegraren.


Libretto/text

O tjusa njuå mo. Am je få la mö ro. Ho! Foi la malo mo lo oi mi tri å va få tå må jå a jaa må li å ljaffa å jaa liå ja. tnjala fa ja lo lalla fnja lo laha. O ållå mjialla lollo oa. Ho.