Lüdert Dijkman (1640-tal−1717)

Lamentum eller En Sorge-Music [sic]

Skriv ut

I. Aria
II. Öde-Gudinnornas Swar
III. Aria

  • Tillkomstår: 1685
  • Verktyp: Röster och andra instrument
  • Textförfattare: Lüdert Dijkman
  • Uruppförande: Juli 1685 i Stockholm (troligen i Riddarholmskyrkan) i samband med begravningen av Karl XI och Ulrika Eleonoras båda söner Gustav och Ulrik, som hade avlidit under våren 1685.
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: 9'41 enligt Musica Sveciaes inspelning

Instrumentering (besättning)

vn I+II, vla, cont

Soloröster/kör

sopran, alt, tenor, bas

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckta kopior finns hos Uppsala Universitetsbibliotek (Palmsköld 14), Kungliga Biblioteket (F 1700 / Fol Br 414), Karlstads Stifts- och Läroverksbibliotek (Bibliotheca Wärmelandica IV, nr 1) samt möjligen även Nationalbiblioteket, Helsingfors (Finland; f d Helsingfors Universitetsbibliotek)

Monumenta Musicae Svecicae: 5. Musica Svecica Saeculi XVII: 2-4. Drei Vokalwerke der schwedischen Grossmachtepoche (Editerad av Carl-Allan Moberg & Jan Olof Rudén), Edition Reimers ER 107010 (1968)

Beskrivning av verket

I. Aria: Adagio e-moll alla breve
II. Öde-Gudinnornas Swar. â [sic] 3. A.T.B.: (tempobeteckning saknas) e-moll alla breve
III. Aria. Inledningsvis med 4 Violer [sic], därefter med 4 Röster. C.A.T.B.: (tempobeteckning saknas) e-moll (-E-dur) alla breve

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 306-307 (inloggning på Spotify krävs)


Libretto/text

I. Aria: O flychtig [sic] Frögd,
O flychtig Frögd som har titt Namn af blott en dicktan /.../
O, Parcae! [sic] O! O mörcka Nattens barn /.../
Måst och dhe [sic] Höga Ceder-Trään [sic] (sopran)

II. Öde-Gudinnornas Swar. â 3. A.T.B.: Tu må wäl tin Klagan hämma,
ingen gråt kan oss bequämma [sic] (alt, tenor, bas)

III. Aria. först med 4 Violer [sic]. sedan med 4 Röster. C.A.T.B.: O Höge Himmle-Sluut [sic] som togh Dhem Tu förlänte!
Tag icke från oss bort tin Smordes Regemente! (sopran, alt, tenor, bas)