Joachim Nicolas Eggert (1779−1813)

Symphonie a grande Orchestre [Symfoni i c-moll]

Skriv ut

1. Adagio — Allegro assai
2. Adagio — Allegro moderato — Adagio
3. Menuetto och Trio
4. Finale: Allegro con spirito

  • Tillkomstår: Någon gång från september 1804 till Maj 1805
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 29 april 1805, Rikssalen Stockholms slott
  • Speltid: 25 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2*.2 / 4.2.0.0 / timp, 3 perc / str
(bassetthorn)

Exempel på tryckta utgåvor

• Breitkopf & Härtel, Leipzig 1812 (eller 1817?), plåt nr 2094 (stämmor, original förlorade i andra världskriget)
• Musikaliska konstföreningen, Stockholm 2010 (red. Avishai Kallai, Jari Eskola)

Notmaterial/stämmor återfinns

Print on demand, Musikaliska konstföreningen

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Adagio c-moll 4/4 (C) 25 takter, Allegro assai 374 takter (2/:128:/245), totalt 400 takter.
2. Adagio F-dur 2/4 33 takter, Allegro Moderato f-moll 4/4 (C) 90 takter, Adagio F-dur 2/4 43 takter, totalt 166 takter.
3. Menuetto C-dur 3/4 29 takter (/:10:/:18:/1), Trio C-dur 3/4 34 takter (/:8:/1/:24:/1), Menuetto da Capo al Fine, totalt 63 takter.
4. Finale: Allegro con spirito C-dur 2/4, 520 takter.


Verkkommentar

Detta kan vara Eggerts första symfoni. Det är oklart när de fyra symfonierna tillkom. Av den femte symfonin i d-moll finns endast ett fragment (expositionen av en inledande sats).

Temata i denna symfoni i c-moll påstås komma från begravningskantaten som tonsättaren skrev för Prins Fredrik Adolf (1750-1803), Hertig av Östergötland. Kantaten är det första verk som Eggert skrev i Sverige.

Uruppförandet privat, för hovet. Första offentliga framförandet 14 maj 1805.