1. Adagio Maestoso — Allegro Spiritoso
2. Marche: Grave
3. Fugue: Adagio Maestoso — Allegro

  • Tillkomstår: april 1807
  • Verktyp: Symfoni
  • Dedikation: "För stor Orchester till Concerter Kongl. Svenska Musicaliska Academien tillägnad af Författaren"
  • Uruppförande: 14 maj 1807 i Riddarhuset, Stockholm
  • Speltid: 21 min
  • Detaljerad speltid: Tidsangivelse enligt partitur: sats 1: 12', sats 2: 4', sats 3: 5'

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, Stockholm 2010 (red. Avishai Kallai, Jari Eskola)

Notmaterial/stämmor återfinns

Print on demand, Musikaliska konstföreningen

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Kallai, Avishai: Joachim Eggert - Authenticating the premiere performance of his E-flat symphony, i STM-online, vol. 4 (2001)

Beskrivning av verket

1. Adagio Maestoso Ess-dur 4/4 (C) 22 takter, Allegro spiritoso 383 takter (/:146:/237), totalt 405 takter.
2. Marche: Grave Ess-dur 4/4 (C) 24 takter (/:8:/:8:/:8:/)
3. Fugue: Adagio Maestoso Ess-dur 4/4 (C) 38 takter. Allegro Ess-dur alla breve 265 takter, totalt 203 takter.


Verkkommentar

Verket är en milstolpe i den symfoniska repertoaren. Med arton månader föregår Eggert Beethovens femte symfoni, som påstås vara det verk där trombonerna introduceras i symfonilitteraturen.

I själva verket skall detta alltså egentligen ha skett en majdag år 1807. På konserten framfördes även tonsättarens c-moll-symfoni. Konserten var även tillfället för hans debut som dirigent. Konserten banade förmodligen vägen för honom som blivande kapellmästare vid Stockholmsoperan.

Även denna symfoni påstås bära spår av den tidigare begravningskantaten till Prins Fredrik Adolf (1750-1803). Andra och sista satsen påstås härröra från denna kantat, enligt förordet i den tryckta utgåvan. Symfonin i Ess-dur tillägnades Kungl. Musikaliska akademien av tacksamhet för att den valt in tonsättaren.