Joachim Nicolas Eggert (1779−1813)

[Symfoni i g-moll] "Skjöldebrand"

Skriv ut

1. Adagio — Allegro con brio
2. Andante
3. Menuetto: Allegretto
4. Allegro

  • Tillkomstår: Före 1806, dock efter c-mollsymfonin
  • Verktyp: Symfoni
  • Dedikation: Dedikerad till A.F. Skjöldebrand [avser troligen Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834)]
  • Uruppförande: 20 februari 1807
  • Speltid: 25 min
  • Detaljerad speltid: Tidsangivelse enligt partitur (skattad)

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.3.0.0 / timp /str

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, Stockholm 2011 (red. Avishai Kallai, Jari Eskola)

Notmaterial/stämmor återfinns

Print on demand, Musikaliska konstföreningen

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Lennart Hedwall: Om Eggert i Den svenska symfonin (1983)
problematiserar om olika musikvetares antaganden om Eggerts symfonier och deras tillblivelse.

Beskrivning av verket

1. Adagio g-moll 4/4 (C) 26 takter, Allegro con brio g-moll 4/4 (C) 218 takter (4/:105:/109), A tempo G-dur 70 takter, totalt 314 takter
2. Andante G-dur 3/8 49 takter, g-moll 25 takter (/:8:/17), G-dur 16 takter, g-moll 25 takter (/:8:/17), G-dur 53 takter, totalt 168 takter.
3. Menuetto: Allegretto g-moll 3/4 42 takter (/:10:/:32:/), Trio g-moll 3/4 27 takter (/:8:/18:/1), totalt 69 takter.
4. Allegro g-moll alla breve 308 takter (/:164:/143), G-dur 125 takter, totalt 432 takter.


Verkkommentar

Symfonin förekommer ibland med tillnamnet "Skjöldebrand", efter A.F. Skjöldebrand, vilken symfonin dedikerades.