• Tillkomstår: Ca 1800-1810
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Frans Michael Franzén (1772-1847)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 44-46. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Torde ej hafva varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante Ess-dur 2/4, /:26 takter:/, 11 takter, totalt 37 takter


Libretto/text

Glädjens ögonblick

Sörj ej den gryende
dagen förut,
njut af den flyende
hvarje minut,
rosornas doft,
drufvornas ånga
skynda att fånga!
Yngling de vissna! Du själf är ett stoft.

Fatta det blinkande
glaset förnöjd,
sjung om den vinkande
kärlekens fröjd!
Men då du ler
munter för dagen,
skräm ej behagen!
Flydda en gång, de ej följa dig mer.

Drick ur den sparade
ungdomens bål,
drick den bevarade
oskuldens skål!
Glädje och dygd
elda hvarannan.
Kransad om pannan,
visheten skämtar i vinrankans skygd.

Klinga med roliga
vänner i lag,
tryck den förtroliga
handen i dag!
Kanske du den
aldrig mer trycker.
Härjaren rycker,
brud ifrån brudgum och vän ifrån vän.

Glad må du somna i
grafven, du ock.
Känslorna domna i
tiden ändock.
Efter en kväll
måttligen njuten,
hjärtligen sluten,
sofver man roligt och vaknar man säll.