• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: F.A. Dahlgren
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Allegretto grazioso Ess-dur 3/4


Verkkommentar

Ursprungligen en trio för mansröster som Eimele själv bearbetat för röst och piano. En underlag text på tyska är sannolikt Eimeles egen översättning av Dahlgrens dikt.


Libretto/text

Våren slår ut sina vingar af gull...