Fredrik Eimele (1804−1871)

Lärkparet. Växelsång [för mans- och kvinnoröst]

Skriv ut
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Frans Michael Franzén
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv. Partitur

Beskrivning av verket

Allegretto moderato/Andantino Ess-dur 6/8


Libretto/text

1. Han: En kyss, då jag far, o min maka,

den lifvar min flygt i det blå.

En kyss, då jag kommer tillbaka:

den eldar mig mera ändå,

den eldar mig mera ändå.

Hon: Ack, blif hemma, i det gröna,

njut med mig, i tysthet säll,

Daggen, blomstren, allt det sköna,

himlen strör omkring vårt tjäll.

himlen strör omkring vårt tjäll.

2. Han: Dit lyft på de glänsande skyar,

der våren åt kärleken ler,

jag ser, huru allt sig förnyar,

och sjunger för dig, hvad jag ser,

ja, sjunger för dig, hvad jag ser.

Hon: Se i spegeln af den droppen,

himlen är ock här, min vän.

Kärlek tittar ur den knoppen,

sätt dig här och sjung om den,

sätt dig här och sjung om den.