• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: F.A. Dahlgren
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Andante A-dur 4/4


Libretto/text

Hvar är den verld, som för min tanke brinner,

der lifvet i en hänryckt dröm försvinner,

en läkdom för sitt qval begär,

för sitt qval begär,

der himlen är af ringa gränser sluten,

men dock oändlig i sin spegel gjuten,

förnyar morgonen af hoppets vår.

Hvar är den verld, hvar är den verld?

Hör i min suck dess namn,

hör i min suck dess namn:

en älskad famn, en älskad famn.

en älskad famn, en älskad famn.