• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Andante maestoso D-dur 4/4


Verkkommentar

Fredrik Eimele är en av flera som skrivit musik till Runebergs dikt "Vårt land". Hans och övrigas skapelser har dock inte kunnat rubbat Fredrik Pacius tonsättning från 1848 som Finlands nationalsång.


Libretto/text

Vårt land, vårt land...