Fredrik Eimele (1804−1871)

Glädjens ögonblick

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Frans Michael Franzén
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Allegro ma non troppo F-dur 4/4


Libretto/text

1. Sörj ej den gryende dagen förut,

njut af den flyende hvarje minut!

Rosornas doft, drufvornas ånga,

skynda att fånga.

Yngling, de vissna,

du sjelf är ett stoft.

2. Fatta det blinkande glaset förnöjd,

sjung om den vinkande kärlekens fröjd.

Men då du ler,

munter för dagen,

skräm ej behagen.

Flydda en gång,

de ej följa dig mer.