• Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Erik Johan Stagnelius
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Allegro D-dur 4/4


Libretto/text

När dagen gryr, straxt jägarn flyr,

från bäddarna i skogen ut,

och ungdomsvarm med senig arm

han skakar jagtens spjut.

Med ömma hopp från bergens topp.

Aurora spanar honom opp.

Sin tår hon får,

i jägarns dunkla hår.