Fredrik Eimele (1804−1871)

Frihetssång ("Den nya tidens härrop skalla")

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv. Stämmor.

Beskrivning av verket

Allegro risoluto D-dur 4/4


Verkkommentar

Per-Anders Fogelström skriver om sångens text i Vita Bergens barn (1987) :  "Av en ung man för tillfället författade ord till marseillersångens härliga melodi", sjungen vid Stockholms arbetareförenings möte på Claes på hörnet 24.2 1850.


Libretto/text

Den nya tidens härrop skalla:

framåt, på ljusets stig!

Hvar lumpen fördom måste falla,

en man för sig är kung för sig.

Vi vilja inga barrikader,

det gifves ock ett fredligt sätt,

vi vilja sanning blott och rätt

och rätt som barn af samma fader.

Men mötas vi med våld,

då trotsa vi med mod, med mod,

ja, mötas vi med våld,

då trotsa vi med mod, med mod.

Framåt, framåt, framåt, framåt,

vår lösen är,

vi våga lif och blod,

framåt, framåt, vår lösen är,

vi våga lif och blod.