• Tillkomstår: Osäkra uppgifter om tillkomstår, men sången måste ha skrivits efter Eimeles överflyttning till Sverige 1834.
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: B-m
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Andantino quasi allegretto A-dur 3/4


Libretto/text

1. Om jag en fågel vore, blott för en liten stund,

nog vet jag hvart jag fore, o bort till Furusund.

2. Och när på vingar lätta, jag kommit dit, o då.

jag skulle der mig sätta, högt mina toner slå.